בס"ד

שיר מעמקי נשמתי

הכלואה בשלשלאות ברזל

ובלב אטום

וברושם כבד

זעקתי

אנא ה´

הסר את השלשלאות

שבור את המחיצות

טהר ליבי, נשמתי

הפח בי רוח חיים

רוח של קדושה

רוח טהורה

שנתת בי

- נשמה-