מביטה עמוק

אל תוך עינייך

כמנסה לקרוא

את אשר על ליבך.