הן יושבות בלא תזוזה,

דוממות, בוהות בחלל,

מחכות לישועה.

היוכל אדם לבוא ולהגיד

לאותן יתומות

כי התקווה נקברה

יחד עם אימן?