כבר טעמתי טעמו של כאב

המחלחל עמוק בפנים

וצורב את נימי נפשך.