נמישה *

אני, מהמחלקה - הסגורה; @ # $ %& * ...

התבוקקות - הרוח.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה