מבטיהם מצטלבים-

שתיקה.

ידיו אוחזות בשלה-

קירבה.

נפשו קשורה בנפשה-

אהבה.