סימני המאבק

השאירו אותותיהם בתוכי.

פמפום ליבי גבר.

רגשותיי הותזו לכל עבר

וגאות נפשי הציפה חדרַי.

 

ליבי שקע בים הדכדוך