בלכתי אחרייך הגעתי מעבר להרים

כאילו פסעתי בתוך כל השבילים האפשריים

בלכתי אחרייך

באותם הימים.

 

בלכתי אחרייך יד ביד לב אל לב

הגענו אל המקומות הגבוהים, הבלתי מושגים

בלכתי אחרייך

באותם רגעים

 

כי בלכתי אחרייך נפשי השתקפה בפנייך

ואהבתי אותך יותר מכל דבר בזאת ההוויה

בלכתי אחרייך

אל אותם רבדים...