עצב, שמחה

כאב, אהבה

פרץ תחושות

עולות ומתערבבות.

ואז החלטה -

לא אכנע.