היא ישבה בצילו של העץ

כשהרוח מלטפת את פניה.

זוג עיניה נחו עליו

כשהגיח במורד הגבעה.

עיניו, תכולות כשל הים

ושערו כצבע האדמה.

היא ידעה -

הוא נועד להיות שלה.