מצבים שרק אני ראיתי,

חוויות שרק אני חוויתי,

תחושות שרק אני הרגשתי

ואיש לא יוכל להבינם...