לא ביקשתיך

שתלעיטיני

מן המר ממר

שבליבך.

 

לא ביקשתיך

שתלעיטיני

מן האש הצורבת

שבחובך.

 

גמעתי דמעותייך די,

כעת גמעי את

מדמעותיי.