הבדידות שבחברתך,

הגעגועים שבחסרונך,

ההתמכרות לאותו רגע,לאותה תחושה,

האשמה שבקבלתך

והכאב שבהחלטה-בפרדה...