מתגעגעת לאותו אחד

אשר איני יודעת את שמו.

מתגעגעת לאותו אחד

אשר איני יודעת מתי יבוא,

מתגעגעת לאותו אחד

אשר מתגעגע אלי באותו המידה,

הוא פשוט לא יודע

שאני היא זאת

שמחכה