משהו משתלט עלי

מושך לאחור

כאומר אפשר גם אחרת,

ואני -

מישירה מבט

ויוצאת למלחמה.