חיכיתי לו (פחדתי)

ציפיתי לו (חששתי)

ידעתי שיבוא (הרי מוכרח היה)

 

ועכשיו-

הוא כאן.

נכנס בלי לדפוק בדלתי.

הוא היה שם כל הזמן,

ערב בפינה.

ועתה-

מציף.

 

עוצמת את עיני

ומתפללת לבורא עולם,

אנא אלי,

שמע תפילתי,

אל תסתר פניך

ביום צר לי.