תמונות, דפים, פסוקים, מילים שתיקה אוויר חנוק מעשן סיגריות גל אבנים ודמעות בפינת-חדר הלב חושך לאור נרות ורוח מרחפת על פני האוהל.