בתחנת הרכבת ברמלה על הגדר, ליד הפסים והכרזות הצבועות, שלט צהוב קטן מכריז: "זהירות! רכבות נוסעות במרירות". אני יודעת שמישהו ודאי חמד לו לצון, ובכל זאת זוכרת את השפעתו של הרעל המתפשט בעורקי הנשמה במהלך הנסיעה במרירות מופרזת. מחייכת לגדר, אזהר.