לולא הרוח היה הגשם כה סתמי - כבד מגושם יורד נמשך למטה בלי כיוון בלי אווירה בלי ריקוד מוטרף שמכאיב לעתים, מטיח הכל אך לי כמו אוויר לנשימה.