מקצה העולם עד קצהו נמשך, גם אם צפון היטב. כמו יין עליו חשמל נִסך והוא שיכור לא רואה דרכו. רק היא רואה דרכו, דרכה. וכשנוצר המגע, שום כח יותר לא יפריד. כי בעצם היתה זו תמיד נשמה אחת שהושמה בשני גופים שונים.