כשנלחמים בכימיה בין אנשים יש לאטום הכל, לא להשאיר פתח לאוויר לא להיות רגישים יש לחבוש מסכות של שחור לחבר את המסנן ולנשום אויר קר. מנוכר. אסור, אסור להפגע מדבר ואם נפגעים - אסור לבכות. יש להזריק בכוח חומר מייבש דמעות