כיסוף וכישוף

איזה פלא טומן בחובו הרגע הבא?

צבע

עיוורון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה