כיסוף וכישוף

איזה פלא טומן בחובו הרגע הבא?

גברת פלפלת no.1

במשפט אחד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה