אשר קיזנר

נו,מה יש כבר לספר?

שם הקוד:מבצע חותנת

ר' לייבל'ה נגד הק.ג.ב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה