שלהבת אזן

מאוהבת במילים,באהבה ובחיים. אוהבת סיפורי אגדות על נסיכים ונסיכות וכלל פשוט מאוהבת

בבל

עד חלוף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה