דנדן-בת *

אני אוהבת לצחוק ולהצחיק...ולכתוב דברים מצחיקים :)

שטיבלעך במניין אחד

אני ואתה עוד נשנה את העולם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה