הרוח נושבת קרירה רה רה, נשמור מסביב לשמורה רה רה, ולכל מקום שנלך לך לך, נדרוך על גוש חום שאת הנעליים מלכלך לך לך, לכן נצטרך לרדוף דוף דוף, אחרי אותו כלב שעושה ווף ווף וכשיגמר המרדף וואף וואף נלטף על הכלב החף (מפשע);)      (אתם יודעים...כל אחד לפעמים שפוי יותר ולפעמים פחות...)