מה השעה? אני שואל אך כולי בתוכי מבולבל לא יודע אני מה לעשות ואיך את חיי לחוות אף אחד לא עונה ולשאלת השעה אין מענה אני לבד כאן, מבודד מכולם ואין אף אחד לצידי בעולם סך הכל מה עשיתי? קצת גנבתי קצת רימיתי אז למה להושיבני בין סורגים? יכלו להושיבני עם אנשים חיים אמלא את עונשי השפל בכלא "מעשיהו" במדינת ישראל אייצג את הרומנים בכבוד רב, ואדאג שלא לפחוד כי את מולדתי אני אוהב בכל מצב בכל כאב אשיר למולדת על כל פשעיי עד שייתמו כל חטאיי.