"לא תמיד אתה הוא זה שמפספס את האוטובוס, לעיתים האוטובוס הוא זה שמפספס אותך".