"רק פושעים אמיתיים יכולים לומר שהם ימשיכו בשלהם עד שהאמת תצא לאור, בעוד הם דואגים למחוק את הראיות, את העדים ואת כל הבא ליד"