ראיתי אותו ופניי הצתמקו,

ראיתי אותו ועיני נעצמו,

הוא ראה אותי,

ולא אמר מילה,

ראה איך שערי מתנפנף כמו בחורה צעירה,

אף לא אחד תיאר אותי ככה,

ומולדתי כלל לא חשבה כי אני מיצגת אותה,

אך כולם אותי ראו,

כולם בי את עיניהם ותקוותיהם נשאו,

ובינהם,

גם הוא.

הוא ראה אותי ציבעונית ותיאר לעצמו אותי עפה,

הוא ראה,

בהה,

 

אולי נרתע,

 

אך ידע,

כי אני אינטרנשנאל דנה.