אי המטמון האמיתי      חתרו במרץ! חתרו במרץ !   האי עודנו רחוק ולפנינו כברת דרך חתרו חזק! חתרו חזק! זכרו המטמונים והאוצר שבשק חתרו בקצב ! חתרו בקצב! ישנם יהלומים, תכשיטי זהב וכסף שני עצים באי נידח שומרים עליה החבויה בחול הרך חפרו בכח! חפרו בכח! באת, במקוש המטמון לא יושג במוח חפרו עמוק! חפרו עמוק! אל יאוש, התיבה פה למטה לא בבנגקוק פתחו ההתיבה! פתחוה מהר! ברוגע ועדינות פן תישבר "התיבה ריקה!!! מטמונים אינם אוצרות וזהב הכל אגדה" לא יאומן! לא יאומן! הרק כסף הוא עושר מבחינת האדם?! השק גדוש! התיבה מלאה! עמוסה על גדותיה מלאה היא בדבר שנקרא אהבה!