"שעות שינה הוא מצרך מבוקש שקשה להשגה כאילו היה כסף"