אולי זו השמש המכה על עורפי

או קולות הברווזים העולים מן האגם

אך אני יכול להישבע כי לרגע אחד

אחד ויחיד

ראיתיך צפה על המים

בשמלת לבן מנצנץ.

מבטינו, לא נפגשו.