"אנשים שתולים בהם את אמונם לשלילה עם אמביציה גדולה ימצאו כחכמי המאה".