חמד גלבר-קרפובסקי

אישה באמצע החיים ובפתיחת חייים חדשים. כותבת מיום שזוכרת את עצמי. עוסקת בשלל עיסוקים מגוונים, בעיקר לא אוהבת להיות חסרת תועלת.

נתיב חיי

ב מ ג ד ל מ ל כ ו ת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה