מנסה לאמוד את המרחק ההולך וגדל, בין האתמול למחר הבלתי נודע ביחידות מדוייקות. גם אם לא אכניס לחישוב את ההווה המחליף תמונותיו ברצף מעגלי כמעט קבוע, אגלה דיסונאנס חורק. הדיאגרמה שלי, עולה ביחידות של טור הנדסי ואתה מתקדם עדיין בישר המספרים, של העשרת הראשונה.