מרחק ניתן למדידה מדויקת, יחידות, מספרים יגלו סודו. האומנם בדרך מוזרת, יהפוך המושג עורו??? מאה קילומטרים בינינו. כבישים, יערות, בתים, אנשים, ויאבד המושג אופיו עבורנו, ואתה, כל כולך בתוכי. איני עוד לבד, אתה איתי, ממלא כל חלקיק בנשמתי, מרכך מכשול, מעגל פינה, מפזר ברכות עננה נושנה, וניצב בבירור כמו היה כך תמיד, לצידי, בלי היסוס, לידי. גם יודעת היטב שאם המרחק, החליף זהותו בזה המשחק, נוכל במשותף, לשנות ת'עולם, להיות מי שאנו חרף כולם... כי אדם הוא אדם, חי רק פעם, הזמן יקר, נהיה מאוחר, וכבר, מחר...