ביום בו תמו מאבקיי באצבעות ידיי, שלחמו על זכותן הלגיטימית להקיש את הספרות בסלולארי שלך, הבנתי. איני זקוקה לך עוד. נשמע אנוכי, מרושע, מנוכר... אם כך, מדוע עלז ליבי בקרבי, לנוכח הגילוי, שרק לפני כמה ימים, איים להפיל את ביתי עלי? תום עידן אהבת-חיי... סגירת מעגל הישרדות, ובסיומו נותרתי עם חלל עמוק, מתוק.