ברגע בו מסתיימים חובותיי, כל תפקידי מגיעים לקיצם, ברגע בו הכל מתרוקן, אני פנויה, כולי עם עצמי, גוברים שוב געגועיי על השכל הישר, הקורא לי לשמור על שפיות, על איזון, על החזרת הסימטריה למקומה הראוי. כולי מלאה שוב בלהט מוכר אליך.