היה היה קיפוד תמים, שהלך תמיד עם בליטה בתחתונים. עד שביום בהיר ומיוחד, ברשת קיפודה-נסיכה ליבו נלכד. בליבו גמלה החלטה נחושה: אותה אשאנה לי לאישה. אש אהבתם ניצתה מיד והיו כל היום פוסעים יד ביד. אך שובב גדול היה הקיפוד, ונסיכתו הקיפודה החלה לפחוד. נפרדה לשלום מכס מלכותה ויצאה למרחקים לחפש שלוותה. בליבו גמלה החלטה נחושה, ארז צרורו בלי אומר ודברים, יצא לחפשה בין ים והרים. אמרו לו כי עזבה נסיכותה, לאחר שוויתר על חום אהבתה. והנה לאחר מאה ימים, התגלתה בפניו נסיכת הקיפודים. ישבה בלאט על שפת הים, ציפתה לאהובה שיגיע מאי-שם. אימץ אותה הקיפוד אל ליבו, נשם ניחוחה אליי קרבו. ולאחר ארבעה חודשים, נולדו להם שלושה קיפודונים.