אלך אחריך לכל קצווי עולם, אם תרצה, אהיה איתך שם. אוהב את כולך, על כל חלקיך, אם אהבתי תיקח. אגמע בצמא כל מילותיך, אם תאבה להעניק אותן. אפליג עמוק, לתוך חלומותיך, אם תאפשר לי לחלום איתך אותם. אקשיב בשקיקה, למבטיך, כאשר לכך תהיה מזומן. כל אשר לי, בעיקר את ליבי אתן לך, אם תרצה לקבל אותם. אבוא בעוד דקה, למקום היותך אם תקרא לי לשם. אשב לי כאן אחכה לך, עד לרגע, בו אתה תהיה מוכן.