שישה נרות חדשים, שש להבות תמיד, נפשות טהורות, תמימות, שלחנו אתכם לשדה קטל, עם תרמיל עמוס לעייפה במילים נוטפות אידיאולוגיה. הלכתם כי בחרתם ללכת. שרטטתם את נתיב חייכם הקצר במו ידיכם הנעריות, החזקות, המיומנות כל כך. ואנו, עומדים מנגד, מחרישים, חסרי אונים למראה העיוות מות ילדים בטרם עת. אנא, אלוהיי!!! הבט אלינו, העם בו בחרת לך לסגולה. איכה כך תמשיך לקחת אליך את מיטב ילדינו, בבת עינינו, איכה תחריש כך מנגד, תאפשר לצרינו לעשות בנו שפטים. אנא אלוהיי!!! הפסק זה הקטל, סגור אדמתך בפניי עוללים, זכור נא את ברית בין הבתרים, עשה שלא ימותו עוד ילדים.