אנה ליפשיץ

כשאיבדתי אותך לראשונה

על גבול האושר ( ספק אמיתי ספק הזוי )

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה