להנמיך עוף, להרחיק הפסגות, להתאזן למסלול החיים, לחזור לשפיות בתום ים טירוף, ולגלות דבר לא השתנה. להבין גם בלב, הראש ידע זה מכבר, את שמותר. לרצות בלי גבול, לאהוב עד אין סוף, וללמוד לנווט, לכוון, לנתב. להמשיך לחלום, לחשוב, לקוות, ולהבין שדבר לא השתנה. לחוש את היחד – חרף הכל, לצלול אל אותם מעמקים נדירים, לצייר ולצבוע מילים לרגשות ולקבוע – דבר לא השתנה