מגן ולא יראה

"אין לך אדם שאין לו שעה"

זעם?

.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה