בס"ד אסון מותיר חלל בשדה הקרב ונשר חג מעל ביום שרב. פצועים נפשית נפשית, חוזרים משם ואדמה ספוגה בדם. על קבר שנחפר גולל יקום והפצעים פתוחים ללא איטום, ושקט שנותר משאיר זכרון לאם שבנה נקבר כמו אות קלון. והזר,נטוי מונח בצד והנר,דולק שינה לעד.      הכנסת-טקסט-בולט          הכנסת-טקסט-בולט          הכנסת-טקסט-בולט