לא מוצא את "ציטוט" ולא זוכר מי אמר אז בנתיים זה "במשפט אחד... "הזהר מזעמו של אדם סבלן"