בשם ה' אל עולם.. "כאשר אנשים רעים עושים יד אחת, על הטובים לשתף פעולה, שאם לא כן, יפלו אחד אחד, קרבן לא מרוחם במאבק הראוי לבוז.." [אדמונד בורק]