בס"ד אי שם בינות לצללים נחבאים להם אל הכלים חוסים בנדר שתיקתם מבצעים במסירות משימתם יש וישובו אל ביתם ירוו נחת מילדם ממלאים מצברי אהבתם וחיש שבים אל סכנתם טענה לא תעלה בפיהם אך תפילה ימלמלו שפתותיהם עת נפרדות דרכיהם בקרב זר ואויב מהלכים ואת נפשם בכפם מניחים למען אחים חייהם מקריבים נטול תהילה הוא המוות בקרב אויב לא נודע ללא שם ללא קבורה ללא איזכור למעשה גבורה כי לא בכבוד חשקה נפשם ולא בתהילה שמו מאווים כי בדרך לא נודעת פסעו עת על עמם להגן נשבעו