בשם ה' אל עולם.. על טוהר הנשק..:נשק אינו טהור,הוא נועד להרוג. ישנו טוהר הלוחם האוחז בנשק..